Јавно предавање
КОГНИТИВНИ ПРИНЦИП ДИНАМИКЕ СИЛЕ И МЕТАФОРЕ МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА

Јавно предавање
КОГНИТИВНИ ПРИНЦИП ДИНАМИКЕ СИЛЕ И МЕТАФОРЕ МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА АЛАСА

Проф. др Ђорђе Видановић.

Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Центар за когнитивне науке Универзитета у Нишу.

Понедељак, 26. новембар 2018. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.
© 2024 | Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу |