Јавно предавање: дописни члан САНУ Владимир Срдић, Ултрабрза динамика магнетизације – епитаксијални филмови на бази LaMnO3

Јавно предавање: дописни члан САНУ Владимир Срдић, Ултрабрза динамика магнетизације – епитаксијални филмови на бази LaMnO3

Јавно предавање
Дописни члан САНУ Владимир Срдић
Ултрабрза динамика магнетизације – епитаксијални филмови на бази LaMnOMn3

Уторак, 6. децембар 2022. године, 12 сати
Огранак САНУ у Нишу, Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8, Универзитетски трг 2

У Огранку САНУ у Нишу је у уторак, 6. децембра 2022. године одржано јавно предавање дописног члана САНУ Владимира Срдића на тему Ултрабрза динамика магнетизације – епитаксијални филмови на бази LaMnO3. Поздрављајући госта и све присутне, дописни члан САНУ Влада Вељковић, председник Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, представио је предавача, свог колегу из Одељења техничких наука САНУ, редовног професора на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, дописног члана Академије инжењерских наука Србије, истакнутог научника у области истраживања процесирања и карактеризације наноструктурисаних материјала и танких филмова са применама у електроници, енергетици и биомедицини.

Дописни члан САНУ Владимир Срдић најпре се захвалио на позиву и прилици да одржи ово предавање, присутнима на интересовању, а посебно дописном члану САНУ Влади Вељковићу на дугогодишњем доприносу научним истраживањима на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду.

Своје предавање Владимир Срдић започео је прегледом потреба технолошког развоја посебно у области рачунарства и унапређивања рачунарске меморије, за чију су брзину и капацитете неопходни одговарајући мултифункционални наноматеријали, да би потом известио и о резултатима рада свог истраживачког тима у области наношења јако танких, епитаксијалних филмова кристалних структура на бази лантанум манганита. Предавач је истакао да су перовскити (материјали са кристалном структуром) на бази лантанум манганита (LaMnО3) привукли велику пажњу због интригантних својстава, као што су: колосална магнетоотпорност, феромагнетизам на собној температури, могућност лаког контролисања прелаза из металног у изолаторско понашања, као и велика сензитивност спинског уређења на спољашње побуде, не само магнетним и електричним пољем већ и ласерским пулсевима. Посебно је значајна могућност контролисаног подешавања оријентације магнетних домена, јер се данас кодирање дигиталних информација постиже углавном кроз магнетизацију домена у феромагнетним материјалима, који су основа садашњих меморијских уређаја. Због брзог технолошког развоја и ограничења постојећих меморијских система, код којих се обртање магнетизације домена постиже применом магнетног поља, у новије време се, објаснио је предавач, ради на развоју алтернативног приступа – побуђивања магнетног одговора ултрабрзим ласерским пулсевима. Та технологија захтева развој нових мултифункционалних материјала у форми хетероструктурних танких филмова. Истраживања су углавном усмерена на вишеслојне структуре на бази металних материјала, али се све више пажње посвећује и феромагнетним и мултифероичним оксидним хетероструктурним филмовима, код којих су перовскити на бази LaMnО3 посебно интересантни.

У дискусији је, између осталог, било речи о технолошкој примени остварених резултата, као и о методолошким и организационим предусловима ових истраживања, у којима је неопходна лабораторијска и институтска међународна сарадња.