СКУП СВИХ ЧЛАНОВА ОГРАНКА САНУ У НИШУ

СКУП СВИХ ЧЛАНОВА ОГРАНКА САНУ У НИШУ

Петак, 26. јануар 2018. године, 12:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу. Кабинет бр. 67.

Предлагање кандидата за дописне чланове САНУ