СКУП СВИХ ЧЛАНОВА ОГРАНКА САНУ У НИШУ

СКУП СВИХ ЧЛАНОВА ОГРАНКА САНУ У НИШУ

Петак, 25. јануар 2019. године, 12:00 сати.
Просторије Огранка САНУ у Нишу, Универзитетски трг 2, соба 67.

Чланови Скупа су, под одговарајућим тачкама дневног реда, након што су усвојили записник са претходне седнице Скупа и саслушали информације председника Огранка, академика Стојадиновића, разматрали – према члану 2, став 5 правила Огранка САНУ у Нишу, Извештај о раду Огранка САНУ у Нишу у 2018. години и Скупни извештај о раду на пројектима Огранка САНУ у Нишу у 2018. години, а затим и План и Програм рада Огранка САНУ у Нишу за 2019. годину, као и Предлог Издавачког плана Огранка САНУ у Нишу за 2019. годину. Затим су чланови Скупа добили информацију о свечаном пријему и додељивању награда ученицима средњих школа који су током 2018. године освојили једно од прва три места на релевантним међународним такмичењима у области наука и уметности, и били позвани да учествују у свечаности одмах након седнице, у просторијама Огранка.