Промоција три зборника о демографским променама у Југоисточној Србији

Промоција три зборника о демографским променама у Југоисточној Србији

Петак, 31. март 2017, 12.00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг, Мултимедијална сала, бр. 8 /приземље.

Одлив мозгова: узроци и последице по национални развој и идентитет

(књига 5, 2016)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус

Издавачи: Ниш: Огранак САНУ у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу

Социјални и здравствени проблеми становништва Југоисточне Србије – с посебни освртом на положај остарелих

(књига 6, 2016)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус

Издавачи: Ниш: Огранак САНУ у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу

Глобални и регионални аспекти мигрантске кризе и друштвене последице одлива мозгова по развој Србије и Балкана

(књига 7, 2017)
Приређивач: др Љубиша Митровић, професор емеритус

Издавачи: Ниш: Огранак САНУ у Нишу, Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Учесници:
Академик Часлав Оцић, САНУ, Београд
Проф. др Мирјана Рашевић, Институт друштвених наука, Београд
Проф. др Милован Митровић, Универзитет у Београду
Скуп су поздравили:
Академик Нинослав Стојадиновић, председник Огранка САНУ у Нишу
Проф. др Наталија Јовановић, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу