Предавање:
НАИСУС: ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКИХ ДОГАЂАЈА У ГРАДУ У ПЕРИОДУ ОД I ДО V ВЕКА

Предавање:
НАИСУС: ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКИХ ДОГАЂАЈА У ГРАДУ У ПЕРИОДУ ОД I ДО V ВЕКА

Циклус предавања Наисус.

Проф. др Ирена Љубомировић, Филозофски факултет у Нишу.

Понедељак, 10. септембар 2018. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.