Предавање:
ИСТОРИЈА СРЕДЊОВЕКОВНОГ НИША

Предавање:
ИСТОРИЈА СРЕДЊОВЕКОВНОГ НИША

Циклус предавања Наисус.

Др Јасмина Шаранац Стаменковић,
доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу
.

Понедељак, 15. октобар 2018. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.