Научни скуп:
УМЕТНОСТ И КОНТЕКСТ: ВРЕДНОСТ – ЛОКАЛНО И УНИВЕРЗАЛНО

Научни скуп:
УМЕТНОСТ И КОНТЕКСТ: ВРЕДНОСТ – ЛОКАЛНО И УНИВЕРЗАЛНО

Организатори: Огранак САНУ у Нишу, УГ „Литера” Ниш.

Петак, 16. новембар 2018. године, 10:00 – 20:00 сати.
Универзитет у Нишу, Мултимедијална сала, број 8.

Након отварања скупа, у оквиру шест сесија, изложен је велики број саопштења.

I сесија – Вредности: локално и универзално у књижевности I
Модератор: Биљана Ћирић
Марија Булатовић (Београд): Принцип индивидуације у књижевности као темељ универзалних вредности
Ружа Перуновић (Нови Сад): Како умаћи замци заборава: локално и универзално у романима Употреба човека Александра Тишме и Бели хотел Доналда Томаса
Биљана Ћирић (Београд): Од локалног до универзалног – систем вредности у драмама Драги тата Милене Богавац и Брод за лутке Милене Марковић
Владимир Вујошевић (Подгорица): Герово распеће и „црна гаргојла”: универзална комедија и регионална трагедија у прози Фленери О’Конор

II сесија – Вредности: локално/универзално и национални идентитет
Модератори: Наташа Трнавац Ћалдовић и Драган Алексић
Божица Славковић Мирић (Београд): Прилог проучавању културног наслеђа Косова и Метохије у међуратном периоду
Nadezhda Nikolova (Sofia): Folk art and values in the Bulgarian ethnoculture
Драган Алексић (Београд): Караџић, лист за српски народни живот, обичаје и предање 1899–1903 – између локалног и националног
Душан Бајагић (Београд): О локалној обојености и универзалности вредности у Српском књижевном листу (2002–2018)
Наташа Трнавац Ћалдовић (Ужице), Зоран Стаменковић (Перпињан, Француска): Понашање и актуелизација бивших вредности у функцији самообликовања националног идентитета: компаративна анализа комедија La donna romantica Рикарда Кастелвекија и Romantičizam Дубровчанина дум Ивана Стојановића
Софија Божић (Београд): Марко Мурат о положају Дубровника у југословенској држави (1918–1941)
Марија Панић (Крагујевац): Вредности франкофоније
у роману Алах нема обавезу Амадуа Куруме

III сесија – Вредности: локално и универзално у психологији, лингвистици, филозофији и педагогији
Модератори: Ивана Рогар и Александар Прњат
Ivana Rogar (Zagreb): Literary Field between the Symbolic and the Imaginary
Татјана Самарџија (Београд): Значење и концептуална веза речи цео и исцелити у Библији и њихови еквиваленти у енглеском и француском језику
Tanya Borisova (Stara Zagora): Roma tales – Potential for intercultural communication
Julia Doncheva (Ruse): Formation of local and universal values in pre-school children through the art
Александар Прњат (Београд): Дјуи о образовним вредностима
Rumyana Neminska (Stara Zagora): Using art-techniques and artistic texts to develop universal values in intercultural environments when teaching students pedagogues
Александар Пешић (Нови Сад): Техника и уметност у Маркузеовој филозофији
Ива Драшкић Вићановић (Београд): Ренесансни портрет жене у контексту кључних филозофских токова ренесансне филозофије

IV сесија – Вредности: локално и универзално у књижевности II
Модератор: Сава Стаменковић
Љиљана Петровић (Ниш): Оно нешто вредно живљења и умирања: Франкл, Барико, Жапризо
Марина Владева (Бургас): The last Assenovetz (Boyan Master) – Chronology of an immortalization in/through Art
Елена Борисова (Софија): Посоки и стратегии на чувстващата машина: Дино Будзати и Агоп Мелконян
Сава Стаменковић (Велико Трново): Сјонова Плава лисица: од исландске митологије, историје и природе до универзалне приче о вредности живота

V сесија – Вредности: локално/универзално у музици и сценским уметностима
Модератори: Соња Цветковић и Ангелина Петрова
Соња Цветковић (Ниш): Преко „мајчице Русије” до западне Европе: допринос руске музичке емиграције модернизацији музичког живота Ниша између два светска рата
Ангелина Петрова (Софија): After postmodernism: intercultural composition in projects of Bulgarian composers after the year 2000 in Austria and Germany
Dušan Milenković (Niš): Uloga muzičke forme u estetskom vrednovanju popularne muzike u estetici Teodora Grejsika
Teya Sugareva (Софија): Специфики и преспективи за развитие на младото поколение български театрални режисьори от първите две десетилетия на XXI век в условията на задълбочаващата се криза на ценностите

VI сесија – Вредности: локално и универзално у визуелним уметностима
Модератор: Зоран Стаменковић

Данијела Велимировић (Београд): И глобално и локално: репрезентација српског модног дизајна на лондонској сцени
Лора Митић (Београд): Борба за очување природе као угрожене вредности: сарадња Николаса Гарсије Урибуруа и Јозефа Бојса
Христина Христова (Велико Трново): Фестивални и дестинационни брандове – взаимодействия в условията на културната глобализация
Аna Banić Grubišić (Beograd): Art and migrant experience – the „Gastarbeiter Series” of Dragutin Trumbetaš