Јавно предавање:
НОВИ АСПЕКТИ ЕТИОПАТОГЕНЕЗЕ И ТЕРАПИЈЕ ГОЈАЗНОСТИ

Јавно предавање:
НОВИ АСПЕКТИ ЕТИОПАТОГЕНЕЗЕ И ТЕРАПИЈЕ ГОЈАЗНОСТИ

Академик Драган Мицић.

Петак, 26. октобар 2018. године, 12:00 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала, бр. 8 / приземље.