Изложба
И ОВО ЈЕ СРБИЈА

Изложба
И ОВО ЈЕ СРБИЈА

Изложба фотографија Зорана Цветковића.

Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Академијски одбор за село САНУ, Народни музеј Ниш.

Свечано отварање: понедељак, 17. септембар 2018. године, 13:00 сати.
Галерија „Синагога“, Ниш, Давидова 2.

Изложба траје од 17. до 28. септембра 2018. године.

ПРОГРАМ
Уводне и поздравне речи
Академик Нинослав Стојадиновић
председник Огранка САНУ у Нишу
Уводна реч

Весна Црноглавац
помоћник директора Народног музеја Ниш
Реч саорганизатора
Мр Зоран Цветковић
aутор фотографија
Реч аутора
Академик Драган Шкорић
председник Академијског одбора за село САНУ
Пропадање села и сељана Србије