Изложба:
АКАДЕМИК МИХАИЛО ГАВРИЛОВИЋ
ИСТОРИЧАР, АРХИВИСТ И ДИПЛОМАТА

Изложба:
АКАДЕМИК МИХАИЛО ГАВРИЛОВИЋ
ИСТОРИЧАР, АРХИВИСТ И ДИПЛОМАТА

Аутор изложбе
Миљана Ђорђевић
Историјски архив Ниш.

Организатори: Огранак САНУ у Нишу, Народни музеј Ниш и Историјски архив Ниш.

Свечано отварање: уторак, 16. октобар 2018. године, 13:00 сати.
Галерија „Синагога“, Ниш, Давидова 2.

Изложба траје од 16. до 31. октобра 2018. године.

ПРОГРАМ
Уводне и поздравне речи
Академик Нинослав Стојадиновић
председник Огранка САНУ у Нишу
Реч на отварању
Иванка Станчевски
директор Историјског архива Ниш
Реч саорганизатора
Ненад Спасић
директор Народног музеја Ниш
Реч саорганизатора
Миљана Ђорђевић
Историјски архив Ниш
Реч аутора
Пригодне текстове
о академику Михаилу Гавриловићу говори
Александар Михаиловић,
првак драме Народног позоришта у Нишу