Предавање
РЕЗУЛТАТИ ОРИГИНАЛНИХ ИСТРАЖИВАЊА У ДЕФИНИСАЊУ ОПТИМАЛНИХ БИОМЕХАНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ЗАРАСТАЊЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈУ КОШТАНОГ ТКИВА

Предавање
РЕЗУЛТАТИ ОРИГИНАЛНИХ ИСТРАЖИВАЊА У ДЕФИНИСАЊУ ОПТИМАЛНИХ БИОМЕХАНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ЗАРАСТАЊЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈУ КОШТАНОГ ТКИВА

Циклус јавних предавања редовних и дописних чланова САНУ.

Дописни члан САНУ Милорад Митковић.

Петак, 24. фебруар 2017, 13.30 сати.
Универзитет у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2, Мултимедијална сала бр. 8 / приземље.

Дописни члан САНУ Милорад Митковић је, на нивоу постављених стандарда, изложио своје предавање на тему Резултати оригиналних истраживања у дефинисању оптималних биомеханичких услова за зарастање и регенерацију коштаног ткива, пред пуном Мултимедијалном салом на Универзитету у Нишу. По природи ствари, конкретни резултати његових ортопедско-хируршких и биомеханичких истраживања могли су бити веома богато илустровани, што је, све заједно, допринело вођењу веома живе расправе на крају предавања.